Eduplus

Beden dilinin güçlü etkisi, karşınızdaki kişi ile iletişime geçmeden ya da iletişimin ilk saniyelerinden itibaren kendisini gösterir. İlk karşılaşma sırasındaki olumlu ya da olumsuz imaj, genellikle ilk 60 saniye içerinde oluşmaktadır. Bu sırada oluşacak kötü bir imajın yıkılması ise çok daha uzun zaman alabilecektir.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların beden dilini ve beden dili ile ilgili işaretleri öğrenmeleri, bunları bilinçli olarak uygulamaları, insanlar üzerinde olumlu bir imaj bırakmaları ve ilişkilerinde daha etkili olmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: İnsanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak ve onlar üzerinde olumlu etki bırakmak isteyen herkes bu programa katılabilir.

Süre: 2 gün

Program İçeriği: Program iki bölümden oluşmaktadır. Ilk bölümde beden dili ile ilgili konulara yer verilirken, ikinci bölümde kişisel imaj ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konular ve uygulamalar yer almaktadır.

Bölüm 1

 • İletişim Kavramı
 • Beden Dili Nedir?
 • Beden Dili Farklılıkları
  – Kadın ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar
  – Kültürlerarası Farklılıklar
 • Baş Hareketleri, Gözler, Kaşlar ve Dudaklar
 • El Hareketleri, Parmak Hareketleri ve Kol Hareketleri
 • Bacakların Kullanışı ve Oturma
 • Kişisel Alan/Bölge Mesafeleri
 • Yalan, Samimiyetsizlik, Şüphe ve Tereddüt İşaretleri
 • Bölge ve Sahiplenme Hareketleri
 • Bedenin Yönü/Açılar ve Üçgenler
 • Puro, Sigara ve Gözlüklerle Yapılan Hareketler
 • Masalar, Koltuklar ve Oturma Düzenleri
 • Beden Dili ve Batıl İnançlar
 • Özet ve Değerlendirme

Bölüm 2

 • İmaj Kavramı ve Kişisel İmaj
 • Kişisel İmajın Önemi
 • İlk İzlenimin Önemi
 • Görünüşün Önemi
 • Kariyere ve İş Ortamına Uygun Giyinmek
 • Gardrop Yönetimi
 • Renklerin Anlamı ve Önemi
 • Kişisel İmajda İletişim Becerileri
  – Etkili Konuşma
  – Başarılı Sonuç Almak İçin Yazma
  – Beden Dilini Etkin Kullanma
  – Etkin ve Doğru Dinleme
 • Kendini Tanıma ve Kişisel Tarz
 • Profesyonel Bir İmaj Oluşturmanın Kuralları
 • Özet ve Değerlendirme