Eduplus

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, teknoloji ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber bilgi hızla eskimektedir. Bu nedenle bilginin de son kullanma tarihinin olduğunun farkında olan işletmeler kurum içi ve kurum dışı eğitimlere önem vermektedirler. Eğitimlerin verimliliğinin artması ve bilginin daha sağlıklı ve yararlı bir şekilde işletme içinde yaygınlaştırılması, eğitmenlerin başarısına bağlıdır.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların eğitimde dikkat edilmesi gereken konular ve eğitim teknikleri ile ilgili bilgi vermek, öğrenme tarzları ile bir eğitimin nasıl hazırlanıp, nasıl verileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını, eğitimin görsel malzemesinin hazırlanması konusunda teknikleri öğrenmelerini, sunum tarzı ve sunum becerilerini geliştirerek, profesyonel sunumlar yapabilir duruma gelmelerini sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: İnsan kaynaklarında eğitim planlama ve organizasyonlarından sorumlu uzmanlar ile eğitim uzmanları, kurum içinde eğitim vermesi ve sunum yapması gereken profesyoneller.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
 • İnsanlar Nasıl Öğrenirler
 • Öğrenme Tarzları
 • Yetişkin Öğrenmesi ve Eğitimi
 • Kolay ve İyi Öğrenme Yöntemleri
 • Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri
 • Sürekli Öğrenmeyi Sağlamak
 • Yüksek Performanslı Eğiticilerin Özellikleri ve Görevleri
 • Eğiticide Bulunması Gereken Nitelikler
 • Eğitimin Planlanması
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmek, Etkili ve Güzel Konuşmak
 • Beden Dilinin Etkin Kullanılması
 • Etkili Bir İçerik Hazırlanması
 • Salon, Görsel Malzeme ve Ekipmanların Hazırlanması
 • Eğitim Teknikleri ve Araçlar
 • Sunuş Teknikleri
 • Salon Düzeni
 • Tartışmaları Yönetme ve Katılımcı Sorularını Cevaplama
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri
 • Zor Kişilerle Baş Etme Yöntemleri
 • Eğitimin İşe Transferi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Özet ve Değerlendirme