Eduplus

“Toplantılar bir amaca hizmet edebilirler ya da tamamen zaman ve çaba kaybı olabilirler.”
M.C. Thomsett

Toplantılar, katılımcıların fayda sağlamasını ve zamanın verimli kullanılmasını sağlayacak niteliklere sahip olmalıdır. Bir işletmede; “Yine mi toplantı!” ‘‘Toplantı yapmaktan iş yapamıyoruz…” gibi sesler yükseliyorsa, toplantılarla ilgili yanlış giden bir şeyler vardır. Bu ve benzer durumlarda toplantıyı yönetenlere ve katılımcılara çok iş düşmektedir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcıların üretici, sorun çözücü, sonuç alıcı, başarılı toplantılar yönetmelerini ve katılımcı olarak katıldıkları toplantılarda da etkin ve verimli olmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Toplantıların İşletmelerdeki Stratejik Önemi
 • Toplantıların Amaçları ve Türleri
 • Toplantıların Özellikleri
 • Toplantıların Yararları
 • Tartışılacak Konunun Belirlenmesi ve Hazırlık
 • Gündemin Belirlenmesi
 • Katılımcıların Seçimi
 • Toplantının Zamanının ve Süresinin Belirlenmesi
 • Toplantı Mekanı ve Görsel Araçların Belirlenmesi
 • Toplantıya Çağrı
 • Toplantı Kurallarının ve Düzeninin Belirlenmesi
 • Toplantılarda İletişim
  – Konuşma Becerileri
  – Dinleme Becerileri
  – Beden Dili
 • Toplantı Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları
 • Etkili Toplantı Yönetimi Teknikleri
 • Toplantı Zamanının Yönetimi
 • Toplantılarda Çatışma Yönetimi
 • Katılımcılar Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Toplantı Tutanağı
 • Toplantı Kararlarının Takibi
 • Özet ve Değerlendirme