Eduplus

Yaratıcı fikirler, siz onları kışkırtmadıkça ortaya çıkmaz.”
Edward de Bono

Yaratcılık her insanda vardır ancak somut olarak ortaya çıkması için uygun ortamın oluşturulmuş olması gerekir. Yaratıcı ve yenilikçi özellikler sergileyen işletmelerin ortak özellikleri, çalışanların içindeki yaratıcılığı yeterince ortaya çıkarabilmiş olmalarıdır.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara alışılmışın ve bilinenin dışında, farklı, yeni, özgün olma, problemleri görme ve farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar çıkartmakla ilgili beceriler kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yaratıcılığını ortaya çıkarmak, ya da geliştirmek isteyen herkes bu programa katılabilir.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Yaratıcılık Kavramı
 • Yaratıcılığın Önemi
 • Yaratıcılık Hakkındaki Yanlış Düşünceler
 • Kişisel ve Örgütsel Yaratıcılık
 • Yaratıcılığın Örgüt İçerisindeki Rolü
 • Yaratıcılık ve Yenilik
 • Yaratıcı Düşünce Süreci
 • Yaratıcı Düşüncenin Önündeki Engeller
 • Yaratıcı İnsanların Özellikleri
 • Yaratıcı Bir Ortam Oluşturmak
 • Nasıl Daha Yaratıcı Olunur?
 • Yaratıcılık ve Motivasyon
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
 • Beyin Fırtınası
 • Özet ve Değerlendirme