Eduplus

Pek çok insan, diğerlerinin boşa harcadığı zaman zarfında öne geçer.”
Henry Ford

Zaman durdurulması, depolanması ya da tekrar yerine konulması mümkün olmayan değerli bir kaynaktır. Zaman yönetimi özdisiplin gerektirir.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların iyi organize olarak zamanı daha etkin ve verimli kullanma becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: “24 saat yetmiyor”, “İşleri zamanında yetiştiremiyorum”, “Sürekli eve iş götürüyorum”, “Kendime ve aileme zaman ayıramıyorum” gibi yakınmalarda bulunan herkes bu programa katılabilir.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Zaman Yönetimi İle İlgili Kavramlar
 • Zamanı İyi Yönetmenin Yararları
 • Zamanın Boşa Harcanmasına Neden Olan Hususlar
 • Zaman Yönetimi Sürecinin Aşamaları
 • Zamanı Başarıyla Yönetmenin Kuralları
 • Amaç ve Hedefleri Belirleme
 • Olumlu Düşünme
 • Alışkanlıklar ve Tavırlar
 • Karar Verme
 • Planlama Yapma ve Öncelikli İşleri Belirleme
 • Hızlı Okuma, Doğru Yazma ve Hatırlama
 • Zaman Çizelgesi Kullanma
 • Ajanda ya da Avuç İçi Bilgisayar Kullanma
 • Düzenli Olma
 • Erteleme ve Hayır Diyememe
 • Etkin Olunan Saatlerin Verimli Kullanılması
 • İyi İletişim Kurma
 • Sorumluluk ve Yetki Devretme
 • Tam ve Güvenilir Bilgi Sahibi Olma
 • Kesintiler-Çalışmaların Bölünmesini Engelleme
 • Başkasına Bağımlı Olan İşleri Hızlandırma
 • Telefon Görüşmeleri, Evrak ve Raporlar, Davetsiz Misafirler
 • Toplantıları Verimli Hale Getirme
 • Bekleme Sürelerine Hazırlıklı Olma ve Yolda Geçirilen Zamanı Değerlendirme
 • Dinlenmeye Zaman Ayırma ve Stresi Yenme
 • Özet ve Değerlendirme