Eduplus

Pazarlama yöneticileri hergün azalan kar marjları, artan satış ve promosyon maliyetleri gibi farklı pazarlama sorunları ile uğraşmakta ve çok sayıda zor kararla karşı karşıya kalmaktadır.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara müşteri odaklı pazarlama yönetiminin yanısıra, liderlik, ekip kurma, problem çözme ve karar alma, motivasyon, iletişim, delegasyon, değişim yönetimi, planlama, zaman yönetimi, hedef belirleme, etkili sunuş, beden dili ve kişisel imaj, toplantı yönetimi, çatışmaları çözme ve yaratıcılık gibi önemli fonksiyonlarla da ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Pazarlama yöneticileri ve yönetici adayları

Süre: 3 gün

Program İçeriği: Program iki bölümden oluşmaktadır. Ilk bölümde pazarlama ile ilgili konulara yer verilirken, ikinci bölümde pazarlama yöneticisinin yönetim ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konular ve uygulamalar yer almaktadır.

Bölüm 1

 • Küreselleşme ve Yönetim
 • Pazarlama İle İlgili Kavramlar
 • Pazarlama Anlayışındaki Değişim Süreçleri
 • Pazarlama Eylemleri ve Çeşitleri
 • Pazarlamanın Çevre Koşulları
 • Pazarlama Planlaması, Uygulama ve Kontrol
 • Pazar Fırsatlarının Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi
 • Pazarlama Karmasının Oluşturulması
 • Pazar Araştırmaları
 • Uluslararası Pazarlar ve Örgütsel Pazarlar
 • Tüketicilerin Satın Alma Davranışları
 • Ürün Yönetimi, Marka Yönetimi
 • Dağıtım Kanalı Yönetimi
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Reklam ve Halkla ilişkiler
 • Satış Promosyonu
 • Kişisel Satış
 • Elektronik Ticaret ve Pazarlama
 • Pazarlamada Müşteri Odaklı Hizmet ve CRM
 • Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi
 • Özet ve Değerlendirme

Bölüm 2

 • Pazarlama Yöneticisinin Görevleri
 • Pazarlamada Başarılı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Pazarlama Yöneticisinin Başarısı İçin Genel Yönetim Konuları
  – Liderlik
  – Ekip Kurma
  – Problem Çözme ve Karar Alma
  – Motivasyon
  – İİetişim
  – Delegasyon
  – Değişim Yönetimi
  – Planlama
 • Pazarlama Yöneticisinin Kişisel Gelişimi İçin Beceri Geliştirme Konuları
  – Zaman Yönetimi
  – Hedef Belirleme
  – Etkili Sunuş
  – Beden Dili ve Kişisel İmaj
  – Toplantı Yönetimi
  – Çatışmaları Çözme
  – Yaratıcılık
 • Özet ve Değerlendirme