Eduplus

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yapılar sürekli bir değişim göstermektedir. Reklam, küreselleşen dünyamızda yaşanan rekabet ve hızlı değişime karşı işletmelerin ayakta kalabilmeleri için en etkili pazarlama yöntemlerinden biridir. Reklam, tüketicinin ilgisini çekmek ve ürün ile hizmetler arasında yapacağı seçimleri etkilemek açısından çok önemli bir etkendir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara reklamın özellikleri, strateji ve taktikler, planlamalar, ilgili bölümlerin yapılanması, ajans ilişkileri gibi konularla ilgili bilgi ve yaklaşımları sunmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, ürün, marka ve satış yöneticileri ve yönetici adayları

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Tutundurma Karması ve Reklam
 • Reklamın Hedef ve Amaçları
 • Reklamın Özellikleri ve Çeşitleri
 • Reklam Yöneticisinin Görevleri
 • İşletmelerde Reklam Bölümünün Örgütlenmesi
 • Stratejik Planlama
 • Reklamın Üretimi ve Yaratıcı Strateji
  – Etkili Bir Mesajın Nitelikleri
  – Mesaj Oluşturmada Yaratıcı Reklam Stratejileri
  – Reklamda Ünlü Kişilerin Kullanılması
 • Medya Stratejisi ve Medya Araçlarının Seçimi
  – Gazete, Dergi, TV, Radyo, Outdoor
 • Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Reklam Ajansı
  – Ajansın Görevleri
  – Reklam Ajansı Seçiminde Kriterler
  – Reklam Ajansı ile İlişkilerde Verimliliği Etkileyen Faktörler
 • Özet ve Değerlendirme