Eduplus

Key Account diye tanımlanan ve diğer müşteri gruplarından ayrılan ana müşterilere satış özel ilişkiler, farklı satış süreçleri ve teknikler gerektirmektedir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, key account müşteri ilişkileri ağının incelenerek daha etkili sonuçlar elde edebilmek için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Key account satış yöneticileri, sorumluları ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Pazarlama İle İlgili Kavramlar
 • Pazarlama Karmasının Oluşturulması
 • Ürün Yönetimi ve Marka Yönetimi
 • Dağıtım Kanalı Yönetimi
 • Kişisel Satış ve Satış Promosyonu
 • Müşteri Tatmini Sağlama
 • Müşteriyi Kazanma ve Müşteri Sadakati Yaratma
 • Müşterilerin Satın Alma Davranışları ve Karar Alma Süreci
 • Satış Kavramı ve Satış Yönetimi
 • Key account Satış Yöneticisinin Görevleri
 • Key account Satış Temsilcilerinin Görevleri ve Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi
 • Sunuş/Etkili Sunuş Yöntemleri
 • İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri
 • Satışı Bağlama Yöntemleri
 • Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Key account Satış Gücünün Büyüklüğünü Belirleme Yöntemleri
 • Satış Temsilcilerinin Seçimi ve Eğitimi
 • Satış Temsilcilerinin Ücretlerinin Belirlenmesi
 • Satış Temsilcilerinin Takibi ve Kontrolü
 • Satış Temsilcilerinin Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Satış Kotaları ve Satış Tahmini
 • Telefonla Satış Stratejileri
 • Etkin Müzakerenin Önemi
 • Başarılı Planlama Yapma
 • Güzel ve Etkili Konuşma Teknikleri
 • Dinleme Becerilerinin Önemi
 • Beden Dilini Etkin Kullanma Yöntemleri
 • Kişisel İmajın Önemi
 • Özet ve Değerlendirme