Eduplus

Satış bir işletmenin dış dünya ile ilişki kurmasını sağlayan en önemli fonksiyonlarından biridir. Bunun için sadece satış teknikleri ve yöntemleri kullanmak yeterli değildir, çeşitli unsurları da kullanmak gerekir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, satış işleminin birçok aşamasında yönetim en önemli unsurdur.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, yüksek düzeyde satış profesyonelliği, müşterilerin yeni önceliklerini, ihtiyaç ve isteklerini anlama, rakiplerin davranışlarının daha iyi analiz edebilme, satış ekiplerinin daha etkin yönetme ile ikna becerileri kazandırarak yüksek verimlilikte bir satış yönetimi sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri, satış temsilcileri ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Satış Kavramı ve Satış Yönetimi
 • Satış Görevleri
  – Pazarın Türü Açısından Satış Görevleri
  – Görevin Kapsamı Açısından Satışçı Türleri
 • Satış Yönetiminin Görevleri
 • Satış Sürecinin Aşamaları
  – Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Aşaması
  – Ön Yaklaşım Aşaması
  – Yaklaşım Aşaması
  – Sunuş/Etkili Sunuş Yöntemleri
  – İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri
  – Satışı Kapatma
  – Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Satış Gücünün Örgütlenmesi
 • Satış Gücünün Amaçları
 • Satış Gücü Örgüt Yapıları
  – Bölge Temeline Göre Örgütlenme
  – Ürünlere Göre Örgütlenme
  – Müşterilere Göre Örgütlenme
 • Satış Gücünün Büyüklüğünün Belirlenmesi
  – Satış Elemanlarının Verimliliği Yöntemi
  – Satış Elemanlarının İş Yükü Yöntemi
  – Ödeme Gücü Yöntemi
 • Satış Yöneticisinin Görevleri
 • Satış Elemanlarının Görevleri ve Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Satış Elemanları Açısından Ürün Bilgisine Sahip Olmanın Önemi ve Faydaları
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Satış Elemanlarının Seçimi
 • Satış Elemanlarının Eğitimi
 • Satış Elemanlarının Ücretlendirilmesi
 • Satış Elemanlarının Motivasyonu
 • Satış Elemanlarını Denetleme ve Değerlendirme
  – Kotalar ve Satış Tahmini
  – Satışçıların Değerlendirilmesinde Yararlanılan Kaynaklar
 • Kişisel Satış
 • Satış Promosyonu
 • Telefonla İletişim ve Satış
  – Telefonla iletişimde temel prensipler
  – Telefonda Satış Süreci
 • Müşterilerin İhtiyaçlarını ve Satın Alma Davranişlarinı Anlama
 • Satışta Güzel ve Etkili Konuşma Teknikleri
 • Satışta Dinleme Becerilerinin Önemi
 • Satışta Vücut Dilini Etkin Kullanma Yöntemleri
 • Satışta Dış Görünüşün Önemi
 • Özet ve Değerlendirme