Eduplus

Satışta iletişim kurma becerisi, konuşmak, ikna etmek, öğretmek ve tartışmak gibi bir dizi etkinliği içerir. İyi bir iletişim, iki yanlı bir sürecin işletilmesidir. Dolayısıyla müşterinin dikkatini çekmek, gönderilen mesajları doğru yorumlamak, mesaj ve bilgileri anlamak, iyi bir iletişimin ön koşuludur.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, satışın tüm aşamalarında müşteri ile etkili ve başarılı bir iletişim için gerekli tüm unsurları aktararak satışın başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Satış ve Satış Yönetimi Kavramları
 • Satış Yönetiminin Görevleri
 • Satış Sürecinin Aşamaları
 • Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Satış Temsilcilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • İletişim Kavramı
 • Satış Faaliyetlerinde İletişimin Amaç ve Hedefleri
 • Satışta İyi Bir İletişimin Yararları
 • Satışta İletişim Süreci
 • İletişimde Mesaj ve İletişim Engelleri
 • Satışta Etkili ve Güzel Konuşmanın Önemi
 • Etkin Dinleme Becerileri Geliştirme
 • Satışı Gerçekleştirmek için Sunuş Yapma
 • Etkili Yazışmalar Yapma
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
 • Çatışmaları Başarıyla Çözme
 • Kurum İçi İletişimin Önemi ve İletişim Kanalları
 • Başarılı İletişim Kurmanın Yolları
 • Özet ve Değerlendirme