Eduplus

İnsanların başarma kapasitesi, liderlerinin yetki verme yeteneği ile belirlenir.”
John C. Maxwell

Günümüzde kararlı, yetenekli ve başarılı çalışanlara sahip olmak isteyen işletmeler, delegasyona gereken önemi vermelidirler.

Amaç: Bu programın amacı, iş performansını, iş kalitesini arttırmak ve rutin olmayan kritik işlere daha çok zaman ayırmak isteyen yöneticilerin örgüt içinde başarılı bir delegasyon sistemi kurmasını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yöneticiler ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları
 • Delegasyon Nedir?
 • Delegasyonun Önemi
 • Delegasyonun Yararları
 • Delegasyonu Olanaklı Kılan Faktörler
 • Delegasyonun Önündeki Engeller
 • Delege Edilecek Görevler ve Kişiler
 • Delegasyon Sürecinin Aşamaları
  – İşi Açık ve Net Olarak Tanımlama
  – Çalışanları Eğitme
  – Delegasyonu Zorlaştıran Engelleri Ortadan Kaldırma
  – Gerekli Kaynakları Sağlama
  – Denetleme
  – Sonuçları Değerlendirme
 • Delegasyon ve İletişim
 • Delegasyon ve Çatışma
 • Başarılı Delegasyon İçin Öneriler
 • Özet ve Değerlendirme