Eduplus

Bir araya gelmek bir başlangıç, bunu sürdürmek gelişim ve birlikte çalışmaksa başarıdır.”
Henry Ford

Üretkenliği arttırma, yapılan işleri daha anlamlı kılma, çalışanlarla beraberlik, onlara bir yerlere ait olma duygusu verme ve global yarışın getirdiği zorlukları karşılama konusunda, en iyi yol ekip kurma ve yönetmekten geçmektedir.

Amaç: Bu programın amacı, her kademedeki çalışanın şirketin hedeflerine ulaşmak için beraber hareket etmesini sağlamak, departmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ekip ruhunun sağlanması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yöneticiler ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Ekip Kavramı
 • Yüksek Performanslı Ekiplerin Özellikleri
 • Ekip Türleri
  – Sorun Çözücü Ekipler
  – Özel Amaç Ekipleri
  – Özyönetimli Ekipler
 • Ekip Çalışmasının Yararları
 • Bir Ekip Ne Zaman Kurulmalı?
 • Yüksek Performanslı Bir Ekip Kurma Süreci
 • Ekip Rolleri
 • Ekip Elemanlarının Değişimi ve Yenilerin Katılması
 • Yüksek Performans Gösteren Ekiplerin Karakteristlik Özellikleri
 • Etkili Ekip Çalışmasının Önündeki Engeller
 • Etkin Bir Ekip Kurmanın Kuralları
 • Ekip Liderliği
 • Sorun Çözme Yeteneklerini Geliştirme
 • Ekiplerde Karar Alma
 • İletişimin Önemi
 • Yetkilendirme
 • Ekiplerde Motivasyon
 • Üretken Ekip Toplantıları
 • Öğrenen Ekipler
 • Değişimle Başa Çıkma
 • Ekiplerde Planlama
 • Ekip Çatışmalarının Etkin Yönetimi
 • Performansı İyileştirme ve Yönetme
 • Ekiplerde İşbirliğinin Önemi
 • Güven Ortamı Yaratma
 • Özet ve Değerlendirme