Eduplus

Şiddetli rekabetin yasandiği, ürün ve hizmetlerin giderek birbirlerine daha fazla benzemeye basladığı günümüzde, sadece iyi ve kaliteli olmak basarılı olmak için yeterli olmamaktadır. Basarı için sıradısı ve çarpıcı olmak, farklı olup düşünülmeyeni bulmak ve hayata geçirmek, zorunlu hale gelmiştir.

Amaç: Bu programın amacı katılımciılara, alışılmışın ve bilinenin dışında sıradışı düşünme yöntemleri, farklılaşma stratejileri ve analizleri ile yöntemleri hakkında bilgi ve beceriler kazandırarak şiddetli rekabette öne geçebilmeyi sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Üst düzey ve orta düzey yöneticiler ile yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Farklılaşma Kavramı
 • Farklılaşma ve Degişim
 • Farklı Düşünme Yöntemleri
 • Farklılaşma ve Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşüncenin Önündeki Engeller
 • Yaratıcı Bir Ortam Oluşturmak
 • Nasıl Daha Yaratıcı Olunur?
 • Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası Teknikleri
 • Farklılaşma Stratejileri
 • Farklılaşma Analizleri
 • Özellikler Haritası Yöntemi
 • Quzzing Yöntemi
 • Tüketim Zinciri Analizi
 • Farklılaşma Süreçleri
 • Pazarlama İletişiminde Farklılaşma
 • Kulaktan Kulağa Pazarlama (Word of Mouth Marketing)
 • Özet ve Değerlendirme