Eduplus

“Etkin lider, vaaz veren değil, iş yapandır.”
Peter F. Drucker

Küreselleşme, yeni teknolojiler, değişim ve rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli ve önemli bir unsurdur.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara geleceğin lideri yapacak olan nitelikleri kazandırmak, yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici ve yaptığı işlerle iz bırakabilen kişiler haline getirmektir.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Üst ve orta düzey yöneticiler ile yönetici adayları.

Süre: 3 gün

Program İçeriği:

 • Liderlik Tanımı ve Niteliği
 • Liderlik Kuramları
  – Özellikler Kuramı
  – Davranışsal Kuramlar
  – Durumsal Liderlik
 • Liderlik Türleri
  – Otokratik Lider
  – Katılımcı Lider
  – Demokratik Lider
 • Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
 • Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
 • İş Hayatındaki Başarılı Liderler
 • Geçmiş Liderlerden Öğrenim
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Nitelikler
  – Özgüven, Kararlılık, Cesaret, Olumlu Düşünme, Sorumluluk, Öğrenme
  Arzusu, İnsiyatif, Yaratıcılık, İletişim Yeteneği, Karizma, Empati, İkna Gücü, Güvenilirlik
 • Başarılı Liderliğin Kuralları
  – Amaç ve Hedefleri Belirlemek
  – Geleceği Planlamak
  – Misyon Belirlemek ve Vizyon Oluşturmak
  – Ekip Kurmak ve Yönetmek
  – Sorun Çözücü Olmak
  – Etkin Kararlar Vermek
  – Yetki Devretmek
  – Motive Etmek
  – Başarılı İletişim Kurmak
  – Zamanı İyi Yönetmek
  – Başarılı Müzakereler Yapmak
  – Çatişmaları Çözmek
  – Değişimi Yönetmek
  – Performans Değerlendirmek
  – Stresi Yararlı Kılmak
 • Özet ve Değerlendirme