Eduplus

Motivasyon insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri, sanki kendileri öyle istiyorlarmış gibi yaptırma sanatıdır.”
Eisenhower

Motivasyon, insanları harekete geçiren bir güçtür. Birçok işletmede, yöneticilerin ve personelin gayretine rağmen, beklenilen düzeyde iş tatmini, işbirliği ve çalışma azmi görülmemektedir.

Amaç: Bu programın amacı, işletmenin verimliliğini ve performansını artırmak için çalışanların motive edilmesini sağlamak ve yüksek motivasyonu sürdürmektir.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Üst ve orta düzey yöneticiler ile yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Motivasyon Nedir?
 • Kişilerin Temel İhtiyaçları
 • Yöneticilik ve Motivasyon
 • Yüksek Motivasyonun Yararları
 • Düşük Motivasyonun Belirtileri ve Motivasyon İhtiyacı
 • Moral ve Motivasyon
 • Motivasyon Modeli
 • Motivasyon Teknikleri
 • Yüksek Motivasyon Sağlamanın Kuralları
 • Motivasyonun Sürekliliğinin Sağlanması
 • Kendinizi Motive Etme/Self Motivasyon
 • Özet ve Değerlendirme