Eduplus

“Çözülemez gibi görülen sorunların altında parlak fırsatlar gizlidir.”
Lee Lacocca

İş yaşamında sorunlar yaygın ve şiddetlidir. Sorunlar, çalışanların verimliliğini ve performansını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk fark edilmeli ve büyümesine fırsat vermeden etkin bir şekilde ele alınıp, bir an önce çözülmelidir. Diğer yandan organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun, yönetici durumuna gelen bir kişinin vazgeçemeyeceği en önemli işlerden biri karar vermektir. Ancak günümüzde artan rekabetle birlikte işletme sorunları ve alınması gereken kararlar çok daha karmaşık bir hal almaya başladığından yöneticilerin işi daha da zorlaşmaktadır.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların verimliliklerini ve performanslarını olumsuz etkileyen sorunların kaynağına inerek alternatifleri değerlendirip, hızlı ve doğru kararlar vermeleri için sorun çözme ve karar alma becerilerini geliştirmektir.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Karar alma pozisyonunda olan ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyenler.

Süre: 2 gün

Program İçeriği: Program iki bölümden oluşmaktadır. Ilk bölümde sorun çözme ile ilgili konulara yer verilirken, ikinci bölümde karar alma ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konular ve uygulamalar yer almaktadır.

Bölüm 1

 • Sorun Nedir?
 • Sorun Çözmenin Yararları
 • Sorun Türleri
  – Birey Merkezli Sorunlar
  – Örgütsel Sorunlar
 • Sorun Çözme Önündeki Engeller
  – Algılama, İfade Etme, Duygular, Zeka
 • Çalışma Ortamının Sorun Çözme Üzerindeki Etkisi
 • İş Hayatında Yaygın Olarak Görülen Sorunlar
 • Sorunların Belirtileri
 • Sorun Çözme Sürecinin Aşamaları
  – Sorunu Tanımlama
  – Alternatif Çözümleri Belirleme ve Değerlendirme
  – Kararı Uygulama
  – Sonuçları Değerlendirma
 • Sorunlara Etkin Çözümler Bulmanın Yolları
 • Özet ve Değerlendirme

Bölüm 2

 • Karar Nedir?
 • Bireysel Kararlar ve Grup Kararları
 • Karar Çeşitleri
  – Stratejik Kararlar
  – Yönetsel Kararlar
  – Operasyonel Kararlar
 • Karar Alma Yöntemleri
  – Emir Tipi Kararlar
  – Danışma Tipi Kararlar
  – Uzlaşma Tipi Kararlar
 • Karar Alma Sürecinin Aşamaları
  – Sorunu Tanımlama
  – Çözüm Alternatiflerini Belirleme
  – Alternatifleri Değerlendirme ve En Uygun Olanını Seçme
  – Kararı Uygulama ve Kontrol
 • Mantıksal ve Sezgisel Kararlar
 • Etkin Karar Almanın Yolları
 • Özet ve Değerlendirme