Eduplus

“Yönetim, tüm kuruluşların en belirgin ve ayırt edici uzvudur.”
Peter F. Drucker

Günümüzde ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir role sahip olan yöneticiler, başardıkları görevler ve taşıdıkları yetki ile sorumluluklar bakımından çok önemli bir yere sahiptirler. Yöneticiler görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için bir takım nitelik ve özelliklere sahip olmalıdırlar. Bu nedenle yöneticilerin eğitimlerine gereken önem verilmelidir.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara yönetim konularıyla ilgili bilgileri aktarmak, liderlik, delegasyon, hedef belirleme, ekip oluşturma, planlama, motivasyon ve zaman yönetimi gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yönetici ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:
• Yönetim Kavramı
• Yönetim Faaliyetlerinin Özellikleri
• Globalleşme Sürecinde İşletme Organizasyonları
• Yöneticinin Tanımı ve Görevleri
• Başarılı Bir Yöneticinin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler
• Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon ve Vizyon Oluşturma
• Amaç ve Hedef Belirleme
• Stratejik Planlama
• Liderlik
• Ekip Kurma ve Yönetme
• Sorun Çözme ve Karar Alma
• Delegasyon/Yetki Devri
• Motivasyon
• Etkili İletişim
• Müzakere Teknikleri
• Değişim Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Etkili Sunuş
• Beden Dili ve Kişisel İmaj
• Toplantı Yönetimi
• Çatışmaları Çözme
• Yaratıcılık
• Stres Yönetimi
• Özet ve Değerlendirme