Eduplus

Globalleşme sürecinin yaşandığı ve rekabetin gittikçe arttığı günümüz dünyasında, hem finans hem de endüstri sektöründe karmaşık ekonomik süreçleri anlayabilecek ve değerlendirebilecek profesyonellere duyulan ihtiyaç, geçmişle karşılaştırıldığında çok daha büyük boyutlara gelmiştir.

Amaç: Bu programın amacı, finans alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak uzman kişiler yetiştirmek ve geliştirmektir.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Finans yöneticileri ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Temel Ekonomik Veriler
  – Büyüme
  – İstihdam
  – Yatırım
  – Üretim
  – Milli Gelir
  – Fiyat Endeksleri (TEFE, TÜFE)
 • Temel Finans Bilgileri
  – Bilanço
  – Gelir Tablosu
  – Nakit Akış Tablosu
  – Diğer Tablolar
  – Planlama ve Kontrol Raporları
  – Bütçeler
 • Finansal Kesimler ve Birbirleriyle Olan İlişkileri
 • Döviz ve Para Piyasası
 • Piyasalar Arası Etkileşim (Faiz, Kur, Parite Beklenti Analizi)
 • Merkez Bankası
  – Merkez Bankası Yetki ve Görevleri
  – Merkez Bankası Parası, Rezerv Para, Parasal Taban, Net İç Varlıklar
  – Merkez Bankası ve Hazine İlişkileri ve Araçları
  – Merkez Bankasının Piyasalar Üstündeki Kontrolü ve Para Politikası Uygulamaları
 • Finansal Analiz ve Risk Yönetimi
  – Finansal Analizin Amaçları ve Yatırımcı
  – Finansal Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
  – Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
  – Risk Yönetimi Kavramı ve Aşamaları
  – Temel Riskler, Firma Risklerinin Yönetilmesi ve İşletme Fonksiyonları ile İlişkisi
  – Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
 • Şirket Değerleme ve Menkul Kıymet Analizi
 • Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
 • Uluslar arası Finansal Piyasalar
 • Özet ve Değerlendirme