Eduplus

Uzun zaman devam eden anlaşmazlık, her iki tarafın da haksız olduğunu gösterir.”
Voltaire

Büyüyen, gelişen ve değişim yaşayan işletmelerde çatışmaların olması kaçınılmazdır. İş dünyasında, çatışmaları işletmenin amaç ve hedeflerine uygun olarak çözemeyen yöneticilerin başarılı olmaları mümkün değildir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara çatışmaları teşhis etme, nedenlerini araştırma, çözüm alternatiflerini, uygulanacak yöntemleri belirleme ve tarafları bir araya getirerek çatışmaları çözme becerileri kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Çatışma Kavramı
 • İşletmelerde Çatışma Türleri
  – Tarafları Açısından Çatışmalar
  – Ortaya Çıkış Şekli Açısından Çatışmalar
  – Organizasyon İçerisindeki Yerleri Açısından Çatışmalar
  – Fonksiyonel Olup Olmaması Açısından Çatışmalar
 • İşletmelerde Çatışmaların Nedenleri
 • Çatışmaların Olumlu ve Olumsuz Etkileri
 • İşletmelerde Savunmacı ve Destekleyici Ortamlar
 • Çatışma Yönetimi Sürecinin Aşamaları
  – Çatışmaların Teşhisi
  – Nedenlerinin Tespiti
  – Çözüm Altertatiflerinin Belirlenmesi ve Seçimi
  – Sonucun İzlenmesi
 • Çatışmaları Çözme Yöntemleri
  – Çoğunluk Kararı Alınması
  – Otoritenin Kullanılması
  – Uzlaşma Yöntemi
  – Birleştirici Sorun Çözme
  – Çatışmaya Neden Olan Hususların Ortadan Kaldırılması
  – Diğer Yöntemler
 • Çatışmaları Başarıyla Çözmek İçin Öneriler
 • Özet ve Değerlendirme