Eduplus

Hükümdar bile olsanız herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklemeyin.”
Hun İmparatoru Atilla

Müzakere yapılmadan mevcut olanakların en iyisini elde etmek güçtür. Kazananlar, yalnızca becerikli olanlar değil, aynı zamanda istediğini elde etmek için müzakereye girme yeteneğine de sahip olanlardır.

Amaç: Bu programın amacı, farklı kişi ve gruplarla yapılan bir müzakerenin değişen durumlarında teklif ve karşı tekliflerde bulunmayı, işin önemini açığa çıkararak sorular sormayı, anlaşma için orta noktada buluşmayı ve müzakerenin istediğinize yakın bir süreç içinde sonuçlanmasını sağlayacak bilgi ve becerilerin aktarılmasıdır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Tüm yöneticiler, yönetici adayları, satış profesyonelleri ve satın alma yetkilileri.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Müzakere Nedir?
 • Hangi Konularda Müzakere Yapılabilir?
 • Kurum İçinde ve Kurum Dışında Müzakere Nedenleri
 • Müzakerede Üç Önemli Etken
  – Güç, Zaman, Bilgi
 • Müzakere Yöntemleri
  – Kazan-Kaybet Yöntemi (Taviz Modeli, İyi Polis-Kötü Polis, Takım Taktikleri, Güç Oyunları)
  – Kazan-Kazan Yöntemi (Güven Sağlama, Bağlılık Oluşturma, İtirazları Karşılama)
 • Etkin Bir Müzakerecinin Özellikleri
 • Başarılı Bir Müzakere Sürecinin Aşamaları
  – Amaç ve Hedef
  – Hazırlık
  – Tartışma
  – Teklif
  – Pazarlık
 • Telefonla Müzakere Yapmanın Yöntemleri
 • Çıkmaza Girmiş Görüşmeler İçin Taktikler
 • Müzakerelerde Kültürel Farklılıklar
 • Müzakerede Çatışma Yönetimi
 • İkna Becerileri
 • Beden Dilinin Kullanımı ve Yorumlanması
 • Özet ve Değerlendirme