Eduplus

Pazarlamanın en önemli bileşenlerinden biri olan ürün, canlı bir organizma gibi doğar, satışı artarak gelişir, en üst satış noktasına ulaştıktan sonra satışları azalmaya başlar ve zamanla ölür. Ürünleri doğumundan ölümüne kadar yönetmek bilgi ve beceri gerektirir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara ürün geliştirme, ürün hayat eğrisi, ürün stratejisi oluşturma, uyarlama ve konumlandırma boyutlarının yanısıra pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Pazarlama, ürün ve marka yöneticileri, sorumluları ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Pazarlama İle İlgili Kavramlar
 • Pazarlama Karması
 • Ürün Kavramı ve Ürün Stratejisi
 • Ürün Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Başarılı Bir Ürün Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Etkin Bir Ürün Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler
 • Ürünlerin ve Hizmetlerin Sınıflanması
 • Ürün Tasarımı, Renkleri ve Fiziksel Karakteristikleri
 • Ürün Dizisi Kararları
 • Ürün Karması Kavramı ve Alınacak Kararlar
 • Yeni Ürün Geliştirme Karar ve Yöntemleri
 • Ürün Konumlandırma
 • Yeni Ürün Pazara Sürüldükten Sonra Alınacak Kararlar
 • Moda Mallarında Yaşam Dönemi
 • Ürün Yaşam Dönemi Stratejileri
  – Tanıtma
  – Büyüme
  – Olgunluk
  – Gerileme
 • Marka Kavramı ve Bileşenleri
 • Marka İsmi Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler
 • Ambalajlama Kararları
 • Etiketleme Kararları
 • Marka Konumlandırma Stratejisi
 • Marka Stratejisi ve Markalama Kararları
 • Özet ve Değerlendirme