Eduplus

Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satınalmave kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satınalma nedenlerini doğru biçimde belirlemek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama karması geliştirmek gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Pazarlama ve satış yöneticileri, uzmanları, satış temsilcileri ve yönetici adayları

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Pazarlamada Müşteri Odaklı Kültür
 • Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi
 • Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Yaratma
 • Tüketim Olgusu, İhtiyaç ve İstekler
 • Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri
 • Tüketici Davranışı Genel Modeli
 • Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi
  – Durum Analizi
  – Pazar Bölümleme
  – Hedef Pazarın Seçimi
  – Konumlandırma
  – Pazarlama Karması
 • Tüketicilerin Satın Alma Davranışları ve Kararları
 • Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Etkenler
  – Kişisel, Ekonomik, Psikolojik ve Sosyolojik Etkenler
 • Satın Alma Karar Süreci
  – İhtiyacın Ortaya Çıkması
  – Seçeneklerin Belirlenmesi
  – Seçneklerin Değerlendirilmesi
  – Alım Kararı
  – Alım Sonrası Davranışlar
 • Tüketicilerin Satın Alma Alışkanlıkları
 • Yeni Ürünlerde Satın Alma Karar Alma Süreci
  – Tüketicilerin Yeni Ürünleri Benimseme Aşamaları
  – Yeniliklerin Benimsenme Hızını Etkileyen Özellikler
 • Özet ve Değerlendirme