Eduplus

Pazarlama yaşamın her aşamasında karşımıza çıkan, üretimden önce başlayan ve satış sonrasında da devamedenbir bilim dalıdır. Pazarlama, hedef pazarlar, müşteri ihtiyaçları, bütünleştirilmiş pazarlama ve kârlılık temeli üzerine kurulmuştur. Tüm işletmeler pazarlamayı bir yatırım olarak görmeli ve büyümek için pazarlama faaliyetlerinde bulunmalıdırlar.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara örgütün amaçlarına ulaşması için, fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama, uygulama ve kontrol ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: “Hewlett-Packard”ın kurucularından olan David Packard’ın dediği gibi: “Pazarlama, yalnızca pazarlama bölümüne bırakılamayacak kadar önemlidir”. Bu nedenle başta pazarlama yöneticileri, sorumluları ve yönetici adayları olmak üzere her departmandan ve her kademeden çalışanlar bu programa katılabilir.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Eylemleri
 • Pazarlama Kavramı Anlayışındaki Gelişmeler
 • Pazarlama Çeşitleri
 • Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi ve İşletme Dışı Faktörler
 • Pazarlama Planı
 • Pazar Fırsatlarının Analizi
 • Hedef Pazarların Seçimi
 • Pazarlama Karmasının Oluşturulması
 • Pazar Araştırmaları Kapsam ve Aşamaları
 • Uluslararası Pazarlar
 • Örgütsel Pazarlar
 • Tüketici Davranışları
 • Ürün Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Dağıtım Kanalı Stratejileri
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Reklam
 • Halkla İlişkiler
 • Satış Promosyonu
 • Kişisel Satış
 • Internet ve Pazarlama
 • Müşteri Odaklı Kültür ve CRM
 • Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi
 • Pazarlama Kontrol Yönetimi
 • Özet ve Değerlendirme