Eduplus

Şirketlerin varlıklarını sürdürmeleri ve başarılarını devam ettirmelerinin en önemli şartlarından biri kuşkusuz insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilmelerinden geçmektedir. Bu durumun farkına varan şirketler, günümüzde artık insan kaynağına ve onun yönetimine gereken önemi vermeye başlamışlardır.

Amaç: Bu programın amacı, iş analizleri, seçme-yerleştirme, planlama, değerlendirme, ödüllendirme, eğitim-geliştirme, çalışanların sağlığı ve güvenliği gibi temel işlevlerin yanısıra çalışanların, işlerini severek yapmasını sağlayacak yolları, koşulları ve araçları göstererek, insan kaynakları uygulamalarını başarıyla yürütecek yöneticileri yetiştirmektir.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yöneticiler, yönetici adayları, insan kaynaklarına ilgi duyan herkes.

Süre: 3 gün

Program İçeriği:

 • Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikaları
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Süreci
 • İş Analizleri, İş Tanımları, İş Profilleri
 • Mülakatlar ve Mülakat Teknikleri
 • Eleman Seçme ve İşe Alma Süreci
 • Yetkinlikler
  – Yetkinliklerin Tanımı, Önemi, Özellikleri
  – Yetkinliklerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Derecelendirilmesi
  – Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarında Kullanılması
 • Oryantasyon, Eğitim ve Geliştirme
  – Oryantasyon ve Önemi
  – Eğitim İhtiyaç Analizi
  – Planlama ve Bütçeleme
  – Uygulama ve Değerlendirme
 • Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
  – Performans Değerlendirmenin Tanımı, Önemi, Amaç ve Kapsamı
  – Kullanım Alanları
  – Değerleme Süreci
  – Değerleme Yöntemleri
  – Değerlemede Karşılaşılan Sorunlar ve En çok Yapılan Hatalar
 • Kariyer Yönetimi ve Kariyer Planlama
 • Yedekleme, Yedekleme Planı Kavramları, Aktiviteleri, Haritaları
 • Benchmarking (Kıyaslama)
 • Ücret ve Ödüllendirme
  – Ücret Politikaları
  – Ücret-İş Yapısının Oluşturulması
  – İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
  – Ücret Sistemleri, Ücretlendirme ve Ödüllendirme
 • Çalışma Mevzuatı
  – Bireysel ve Toplu Çalışma İlişkileri
  – 4857 sayılı Yeni İş Yasası
  – İş Güvencesi
  – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  – Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Özet ve Değerlendirme