Eduplus

Satışta müzakere yapılmadan mevcut olanakların en iyisini elde etmek güçtür. Satışta kazananlar, yalnızca becerikli olanlar değil, aynı zamanda istediğini elde etmek için müzakereye girme yeteneğine de sahip olanlardır.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların satış sürecinde müşterilerle yapılan müzakerelerde başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin aktarılmasıdır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Globalleşme ve Satış
 • Satış Kavramı ve Görevleri Nelerdir?
 • Satış Sürecinin Aşamaları
 • Satış Yöneticisinin Görevleri
 • Satış Elemanının Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Müzakere Kavramı
 • Hangi Konularda Müzakere Yapılabilir?
 • Müzakerede Güç, Zaman ve Bilgi Etkenleri
 • Müzakerde Kazan-Kaybet Yöntemi
 • Müzakerede Kazan-Kazan Yöntemi
 • Etkin Bir Müzakerecinin Özellikleri
 • Satışta Başarılı Bir Müzakere Sürecinin Aşamaları
  – Amaç ve Hedef
  – Hazırlık
  – Tartşma
  – Teklif
  – Pazarlık
 • Telefonla Müzakere Yapmanın Yöntemleri
 • Çıkmaza Girmiş Satış Görüşmeleri İçin Taktikler
 • Satış Müzakerelerinde Kültürel Farklılıkların Önemi
 • Satış Müzakerelerinde Çatışmaları Önleme
 • İtirazları Karşılama ve İkna Becerileri
 • Satış Müzakerelerinde Beden Dilinin Kullanımı
 • Satışı Sonuçlandırma
 • Özet ve Değerlendirme