Eduplus

Dağıtım kanalı üreticilerin, toplatıcıların, perakendicilerin ve tüketicilerin karşılıklı ilişki kurdukları bir sistem olduğuna gore bu sistemin tüm olarak işlerliği önemlidir. Kanalda yer alan birimlerin ya da kanal üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları eylemlerin koordine edilmesi ve birimler arasında işbirliğinin sağlanması zorunludur.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, teknolojik gelişmeler, yeni ürünler ve büyük pazarlar gibi etkenleri de göz önünde bulundurarak dağıtım kanalında yer alan üyeler arasındaki ilişkileri, satışı yapılan ürüne yönelik yapılanmayı, karşılıklı pazarlık ve anlaşmaları, etkin ve başarılı bir bayi yönetimi ile ilgili bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden bayi satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği: Program iki bölümden oluşmaktadır. Ilk bölümde dağıtm kanalı ile ilgili konulara yer verilirken, ikinci bölümde bayi yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konular ve uygulamalar yer almaktadır.

Bölüm 1

 • Pazarlama ve Satış Kavramları
 • Dağıtım Kanalı Kavramı
 • Aracıların ve Dağıtım Kanalının Önemi
 • Aracı Pazarlama İşletmeleri
 • Dağıtım Kanalının Çeşitleri
 • Dağıtım Kanallarında Bütünleşme
 • Dağıtım Kanalında Yapılan Eylemler
 • Dağıtım Kanalında Çatışma
 • Dağıtım Kanalının Seçimi
 • Dağıtım Politikaları
 • Kanalda Yer Alan İşletmelerle İlişkiler
 • Pazarlama Kanalını Etkileyen Etkenler
 • Dağıtım Kanalını Değerleme
 • Fiziksel Dağıtım
 • Toptancılık ve Perakendecilik
 • Özet ve Değerlendirme

Bölüm 2

 • Bayi Yönetimi Kavramı
 • Bayi Satış Yöneticisinin Görevleri
 • Bayi Satış Temsilcilerinin Görevleri ve Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Bayi Satış Temsilcilerinin Eğitimi ve Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Başarılı Bir Bayi Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler
 • Yeni Bayi Adayları Bulma
 • Bayileri Tanıma ve Seçme Kriterleri
 • Seçilen Bayilerin Sınıflandırılması
 • Bayi Eğitimleri
 • Bayilerle Etkili İletişim Kurma Yöntemleri
 • Satış Tahminleri ve Kotalarının Hazırlanması
 • Bayi Performansını Arttırmak İçin Teşvik / Ödül Çeşitleri ve Uygulamaları
 • Bayilerle Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
 • Bayi İtirazlarını Karşılama ve İkna Yöntemleri
 • Bayi Şikayetlerini Cevaplama
 • Bayi Satışını Sonuçlandırma
 • Bayinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Bayi Ziyaret ve Denetleme Kriterleri
 • Bayilere Telefonla Satış Stratejileri
 • Özet ve Değerlendirme