Eduplus

Değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak isteyen işletmeler sürekli olarak yeni projeler üretmek zorundadırlar. Projelerde amaç, projenin en uygun zamanda, en düşük maliyette ve en kaliteli şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun gerçekleşmesinde en büyük görev, iyi yetişmiş proje yöneticilerine ve üyelerine düşmektedir.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara proje yönetiminin temel süreçleri, prosedürleri ve uygulamaları ile başarılı bir proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesidir.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Proje yöneticileri ve proje üyeleri.

Süre: 3 gün

Program İçeriği:

 • Proje ve Proje Yönetimi Kavramı
 • Projelerin Özellikleri
 • Proje Yönetiminin Önemi ve Faydaları
 • Proje Yöneticisinin Rolü
 • Proje Takımı Oluşturma ve Yönetme
 • Proje Yönetiminde Planlama
 • Proje Yönetiminin Evreleri
 • Projelere İlişkin Genel Kurallar
 • Projeleri Başarılı Kılan Etkenler
 • Proje seçimi
 • Proje Yönetiminde Kalite Boyutu
 • Proje Yönetiminde Bilgisayar Desteği
 • Bilgisayar Program İhtiyacının Tespiti ve Seçimi
 • Gantt Şeması
 • Ağ Yaklaşımı
 • Pert ve CPM
 • Projelerde Kaynak Kullanımı
 • Kaynak Dengeleme ve Kaynak Artırımı
 • Proje Yönetiminde Zaman Unsuru
 • Proje maliyetleri ve Bütçe
 • Projelerin İzlenmesi, Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • Proje Raporu
 • Özet ve Değerlendirme