Eduplus

“Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.”
Eflatun

Bir çok kişiyi topluluk önünde konuşma yapmak, görüşlerini sunmak düşüncesi bile korkutmakta ve strese sokmaktadır. Oysa iyi bir sunuş yeteneği, çalışanları iş hayatında başarıya götüren bir yoldur.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların topluluk önünde sunuş yaparken rahat olmalarını, seslerini ve beden dilini etkin kullanmalarını, yazılı iletişimde etkinliklerini artırmalarını, rapor hazırlama becerileri kazanmalarını ve insanları olumlu bir şekilde etkilemelerini sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Yöneticiler ve rapor hazırlama durumunda olan kişiler için olduğu kadar, her düzeyden çalışanın katılımı için uygun bir program.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Etkili Sunuşların Önemi ve Amaçları
 • Sunuş Yapma Korkusunun Üstesinden Gelme
 • Sunuşun Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
 • Sunuşu Planlama
 • Dinleyici Analizi
 • Sunuşun Zaman Dilimine Karar Verme
 • Sunuş Süresinin Uzunluğunu Saptama
 • Sunuş Hazırlama
  – Giriş Bölümünü Yazma
  – Gelişme Bölümünü Yazma
  – Sonuç Bölümünü Yazma
 • Dinleyicinin Dikkatini Toplama Yöntemleri
 • Sunuşta Kullanılacak Görsel Araçları Seçme ve Hazırlama
 • Sunuş İçin Notlar Hazırlama
 • Sunuş Öncesi Prova Yapmanın Önemi ve Yöntemleri
 • Sunuş Yerinin Kontrolü
 • Sunuşta Kişisel İmajın Önemi
 • Sunuşa Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sunuş Sırasında Etkili Konuşma Teknikleri
 • Sunuş Sırasında Beden Dilini Etkili Kullanma Yöntemleri
 • Görsel Araçları Etkin Kullanma
 • Dinleyiciyi Denetleme Yöntemleri
 • Sunuşun Bitirilmesi
 • Sunuş Sonrası Değerlendirme
 • Özel Konuşma Durumları ve Sorular
  – Doğaçlama Sunuş Yapma
  – Konuşmacıyı Sunma
  – Size Karşı Olan Dinleyicileri İdare Etme
  – Sorularla Baş Etme Teknikleri
 • Rapor Yazma Teknikleri
  – Raporun Amaçları
  – Raporlamanın Genel İlkeleri
  – Rapor Çeşitleri
  – Raporlamadaki Ortak Hatalar
  – Kolay ve Etkili Yazma Teknikleri
  – Raporun Hedefi, Tasarlanması ve Yapılandırılması
  – Etkili Bir Raporun Hazırlanması
  – Raporlarda Grafik Kullanımı
  – Daha Önce Hazırlanmış Bir Raporun Revize Edilmesi
 • Özet ve Değerlendirme