Eduplus

“Kurumsal kültür, başarının ya da başarısızlığın sosyal mimarisidir.”
Rob Goffee

Kurum kültürü firmanın misyonundan, amacından, ortamından ve başarısı için gerekli olan ihtiyaçlardan ortaya çıkar. Her kurumdaki kültür, dahili ve harici faktörler nedeniyle oluşur.

Amaç: Bu programın amacı, bu oluşumu kendi başına bırakmak değil, bilinçli bir şekilde oluşmasına, korunmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Orta ve üst düzey yöneticiler.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Kurum Kültürü Kavramı
 • Kurum Kültürü Kavramının Doğuşu ve Oluşumu
 • Kurum Kültürünün Öğeleri
  – Değerler
  – İnaçlar
  – Normlar
 • Kültürün İfade Biçimleri
 • Kurum Kültürünün İşlevleri
 • Kurum Kültürlerinin Sınıflanması
 • Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler
  – İletişim
  – Motivasyon
  – Liderlik
  – Yönetim Süreci
  – Organizasyon Yapısı ve Özellikleri
  – Yönetim Tarzı
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Semboller
  – Hareket Sembolleri
  – Still/Tarz Sembolleri
  – İlgi Sembolleri
  – Tarihi Semboller
 • Kurum Kültürünün Etkileri
 • Kurum Kültürü ve Kurum İklimi
 • Kurum Kültürü ve Kurum Kimliği
 • Kurum Kültürü Değişimi
 • Özet ve Değerlendirme