Eduplus

Satış sanatında satış tekniklerini bilmek kadar, bunları uygulayacak beceri, duygusal zeka, yüksek kişisel motivasyon, başarısızlık korkusunu yenecek bir özgüven, mesleğe karşı tutku, azim ve hırs sahibi olmak da çok önemlidir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, yüksek düzeyde satış profesyonelliği ile birlikte satışın zihinsel kurallarını öğretmek, olumlu düşünme, kişisel motivasyonunu yüksek tutma, özgüven kazanma, satış sürecinde karşılaşacağı durumlar ve insanlar karşısında tepkisini kontrol etme gibi becerileri kazandırarak yüksek verimlilikte bir satış yönetimi sağlamaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri, satış temsilcileri ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Satış Psikolojisi ve Stratejik Satış Yönetimi
 • Kişisel Satışta Satış Psikolojisi
 • Satışcının Kişisel Amaç ve Hedeflerinin Satış Psikolojisindeki Önemi
 • Satışçının Kişisel Motivasyonunu Yüksek Tutması
 • Satışta Olumlu Düşünmenin önemi
 • Satış Psikolojisinde Duygusal Zekâ
 • Satışta Özgüven, Özdeğerlendirme ve Özdenetim
 • Satışta Empati, Tutku, Cesaret, Azim ve Hırs
 • Satış Psikolojisinde Zamanı Doğru Yönetmesinin Kuralları
 • Satış Psikolojisinde Stresle Başa Çıkma ve Kendi Yararına Kullanmanın Yöntemleri
 • Satışta Etkili İletişim
 • Güzel ve Etkili Konuşma Teknikleri
 • Etkin Dinleme Yöntemleri
 • Beden Dilini Etkin Kullanmak ve Başarılı Kişisel İmaj Yaratmak
 • Satışta Etkili Planlama Yapmak ve Etkili Sorun Çözme
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Kazanmanın Yöntemleri
 • Müşterinin Tarafından Bakmak ve Karşılıklı Kazanma Yöntemi
 • Satışçıların Görevleri ve Başarılı bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Satışta Ürün Bilgisine Sahip Olmanın Önemi
 • Satış Hedeflerinin Belirlenmesi ve Hedeflere Ulaşmak
 • Başarılı Bayi Yönetimi için Yapılması Gerekenler
 • Bayi ziyaretleri, Bayi Şikâyetleri, Bayi Denetleme ve Değerleme
 • Satış Promosyonu
 • Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi
 • Satışta ön Yaklaşım ve Yaklaşım
 • Satışta Etkili Sunuş
 • İtirazların Giderilmesi ve İkna Yöntemleri
 • Satışı Kapatma
 • Çıkmaza Girmiş Satış Görüşmeleri
 • Müşterinin Satış Sonrası İzlenmesi
 • Özet ve Değerlendirme