Eduplus

“Varacağı limanı bilmeyen yelkenli için, hiçbir rüzgar elverişli değildir.”
İngiliz Atasözü

Gerek iş gerekse özel yaşamda başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara önceliklerini belirleme, yön duygusu kazanma, açık, net ve zorlayıcı hedefler belirleme, belirlenen hedeflere odaklanma, bunları gerçekleştirmek için plan yapma ve enerjilerini sürekli olarak hedeflerine yönlendirme becerileri kazandırmaktır.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kişisel gelişimine ve bireysel kaliteye değer veren herkes bu programa katılabilir.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Hedef Nedir?
 • Hedef Belirlemenin Yararları ve Hedef Belirlenecek Alanlar
 • İyi Hedeflerin Özellikleri
 • Hedeflerine Ulaşan Kişilerin Özellikleri
 • Hedeflere Ulaşabilmek İçin Uyulması Gereken Kurallar
 • Mevcut Durumu Değerlendirme
 • Ne İstediğini Belirleme
 • Hayal etme
 • Hedefleri Yazılı Hale Getirme
 • Plan Yapma
 • Esneklik
 • Odaklanma
 • Sonuçlari Değerlendirme
 • Ödüllendirme
 • Hatalardan Ders Çıkartma
 • Olumlu Düşünme, İnanç ve Özgüven Kazanma
 • Özdenetim-Özdisiplin kazanma
 • Azim ve Hırslı Olma, Cesaret ve Risk Alma
 • Kendi İçindeki Değişimi Başarıyla Gerçekleştirme
 • Motivasyonu Yüksek Tutma
 • Zamanı Yönetme, Stresi ve Kaygıları Yenme
 • Sürekli Öğrenme Alışkanlığı
 • Özet ve Değerlendirme