Eduplus

Beden dili ve kişisel imaj, ülkemizde yakın bir döneme kadar sadece siyasetle uğraşanların ve sanatçıların ilgilenmesi gereken bir konu olarak görülmekteydi. Oysa bugün, satış da dahil olmak üzere bir çok alanda önemli bir yer tutmaktadır.

Amaç: Bu programın amacı katılımcıların, satışı sürecinin tüm aşamalarında kullanmak üzere beden dilini ve beden dili ile ilgili işaretleri öğrenmeleri, bunları bilinçli olarak uygulanmaları, müşterileri üzerinde olumlu bir imaj bırakmaları ve müşteri ilişkilerinde daha etkili olmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Değişen Dünya ve Satış Kavramı
 • Satış Görevleri
 • Satış Sürecinin Aşamaları
 • Satış Yöneticisinin Görevleri
 • Satış Elemanının Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • İletişim ve Satışta Beden Dili Kavramı
 • Beden Dilinde Kadın ve Erkek Müşteriler Arasındaki Farklılıklar
 • Kültürel Farklılıkların Beden Diline Etkisi
 • Baş Hareketleri ve Yüz İfadeleri
 • Kol, El ve Parmak Hareketleri
 • Bacakların Kullanışı ve Oturma
 • Bölge Mesafeleri
 • Şüphe ve Tereddüt İşaretleri
 • Bedenin Yönünün İçerdiği Anlamlar
 • Satışta Kişisel İmaj Kavramı ve Önemi
 • Profesyonel Bir İmaj Oluşturmanın Kuralları
 • İlk İzlenimin Etkisi
 • Satışta Dış Görünüşün Önemi
 • Gardrop Yönetimi
 • İş Ortamına Uygun Giyinmek
 • Kişisel İmajda İletişim Becerileri
 • Kendini Tanıma ve Kişisel Tarz
 • Özet ve Değerlendirme