Eduplus

Günümüzde marka olmanın ya da marka sahibi olmanın önemini anlayan işletmelerin sayısı hızla artmaktadır. Kaliteli bir ürün ile özdeşleşen bir marka, bir işletmenin sahip olabileceği en değerli varlıklardan biridir. Bu yüzden işletmelerin marka yönetimine ve marka yaratmaya gereken özeni göstermeleri, kendilerine özgü ve tutarlı bir marka kimliği sunmaları gereklidir.

Amaç: Bu programın amacı katılımcıların, marka stratejisi oluşturma ve konumlandırması ile ilgili tüm aşamaları öğrenmelerini sağlamakta aynı zamanda, marka yönetiminin kavramsal boyutlarının yanısıra pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Pazarlama, marka ve ürün yöneticileri, sorumluları ve yönetici adayları.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Pazarlama Kavramı
 • Ürün Karması
 • Marka Kavramı
 • Marka Oluşturmanın Amaçları
 • Marka Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Marka Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Marka Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler
 • Marka Bileşenleri
  – Marka adı
  – Ambalaj
  – Marka İmajı
 • Marka İsmi Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler
 • Marka Kimliği İle İlgili Araçlar
 • Marka Çeşitleri
 • Markalamanın Önemi ve Yararları
 • Marka Kültürü
 • Marka Sadakati
 • Marka Değeri ve Ölçümü
 • Marka Konumlandırma Stratejileri
 • Marka Stratejisi
 • Markalama Kararları
  – Aile Markası Kararı
  – Marka Yayım Kararı
  – Çok Marka Kullanım Kararı
  – Markanın Yeniden Konumlanması
 • Özet ve Değerlendirme