Eduplus

Günümüzde halkla ilişkiler, organizasyonların gelişmesini sağlayan ve çalışanlar, gönüllüler, toplum, medya, müşteri, finansal destekçiler gibi sosyal paydaşlarıyla karşılıklı ilişkilerini sürdürmesini destekleyen, işletme içinde bir yönetim fonksiyonu haline gelmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yapılar sürekli bir değişim göstermektedir. İşletmeler de, bu değişime uyum sağlamak ve yaşamlarını sürdürebilmek için halkla ilişkiler faaliyetlerine de her zamankinden daha fazla gereksinim duymaktadır.

Amaç: Bu programın amacı katılımcılara, halkla ilişkilerin özellikleri, hedef kitlesi, strateji ve taktikler, sponsorluk, kurum imajı gibi konularla ilgili bilgi ve yaklaşımları sunmak ve başarılı halkla ilişkiler yöneticileri yetiştirmektir.

Program Düzeyi: Başlangıç, Orta, İleri

Katılımcı Profili: Halkla ilişkiler, pazarlama, ürün ve marka yöneticileri ve yönetici adayları

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Bir Pazarlama Aracı Olarak Halkla İlişkiler
 • Amaçları ve Özellikleri
 • Hedef Kitlesi
  – Ortaklar, Şirket Çalışanları, Tüketiciler, Aracılar, Medya ve Finans Kuruluşları, Rakipler
 • Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütlenmesi
 • Halkla İlişkiler Bölümünün Görevleri
 • Halkla İlişkiler Yöneticisinin Görevleri ve Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Halkla İlişkilerle İlgili Kararlar
  – Amaçların Belirlenmesi, Mesajın ve Araçların Saptanması, Planın Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Strateji ve Taktikler
 • Halkla İlişkiler Şirketi Seçiminde Etkili Olan Faktörler
 • Halkla İlişkiler Teknikleri
 • Sponsorluk
 • Kurum İmajı
 • Duyurum
 • Halkla İlişkilerde Ölçümleme ve Değerleme
 • Özet ve Değerlendirme