Eduplus

Günümüzde girişimcilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcılara girişimcilik ruhuna sahip olmaları ve bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Üst düzey ve orta düzey yöneticiler ile yönetici adayları, girişimciler ve kendi işini kurmak isteyen herkes.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Girişim, Girişimci ve Girişimcilik Kavramları
 • Girişimcilik Süreçleri
 • Girişimciliği Tercih Etme Nedenleri
 • Kişisel Yetenek ve Potansiyel Analizi
 • İş Fikirlerinin Belirlenmesi
 • Yapılabilirlik Raporu Hazırlama
 • İş Fikirlerini İş Fırsatlarına Dönüştürebilme
 • Karar Verme Süreci ve İş Fikrinin Seçilmesi
 • Kuruluş Süreci ve İş Planının Hazırlanması
 • İşin Geliştirilmesi ve Kurumsallaşma
 • İşletme Kurma ve Yönetimi Prosedürleri
 • İşletmenin Hukuki Yapısı
 • İşletmenin Mali Yapısı ve Genel Muhasebe Bilgileri
 • İşletmenin Ticari Yapısı ve Pazarlama
 • İşletmenin Teknik Yapısı ve Üretim
 • İşletmelerin Beşeri Yapısı ve İnsan Kaynakları
 • Özet ve Değerlendirme