Eduplus

Bugünün iş dünyasında iyi bir sunuş yeteneği, satış sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle satış profesyonelleri, müşterilere sunuş yapma konusunda gerekli becerilere sahip olmalıdırlar.

Amaç: Bu programın amacı, katılımcıların müşterilerine sunuş yaparken rahat olmalarını, seslerini ve beden dilini etkin kullanmalarını ve satışı başarıyla sonuçlandırmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Dünyada Satış Konusundaki Gelişmeler
 • Satış Kavramı ve Görevleri
 • Satış Sürecinin Aşamaları
 • Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 • Satış Temsilcilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • Sunuş Yapmanın Önemi
 • Sunuş Yapma Korkusunun Üstesinden Gelme
 • Sunuşun Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
 • Sunuşu Planlama
 • Müşterinin Analizi
 • Sunuşun Zaman Dilimine Karar Verme
 • Sunuş Süresinin Uzunluğunu Saptama
 • Sunuş Hazırlama
  – Giriş Bölümü
  – Gelişme Bölümü
  – Sonuç Bölümü
 • Müşterinin Dikkatini Toplama Yöntemleri
 • Görsel Araçları Seçme ve Hazırlama
 • Sunuş İçin Notlar Hazırlama
 • Sunuş Öncesi Prova Yapmanın Önemi ve Yöntemleri
 • Sunuşta Dış Görünümün Önemi
 • Sunuşa Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sunuş Sırasında Etkili Konuşma Teknikleri
 • Sunuş Sırasında Beden Dilini Etkili Kullanma Yöntemleri
 • Görsel Araçları Etkin Kullanma
 • Sunuş Sırasında Müşteriyi Denetleme Yöntemleri
 • İtirazları Karşılama ve İkna Teknikleri
 • Sunuşun Bitirilmesi ve Satışı Kapatma
 • Sunuş Sonrası Değerlendirme
 • Özet ve Değerlendirme